Zapoznaj się z naszym podejściem.

Oto proces rozwoju programowania – czego możecie się Państwo spodziewać w trakcie współpracy?

Matsuu Process Explore

Rozpoznanie celów biznesowych.

Nasz proces rozwoju oprogramowania zaczyna się od określenia, jakie są Państwa biznesowe cele i co chcecie osiągnąć z zamówioną aplikacją. Czy chodzi o zwiększenie satysfakcji klientów? A może wpłynięcie na wydajność pracowników? Jasność co do celu pozwala nam zaprojektować fundamentalne aspekty oprogramowania, które dla Państwa stworzymy.

Matsuu Process Plan

Rozeznanie i zdefiniowanie procesów biznesowych.

Poprzez zaangażowanie naszego zespołu w procesy biznesowe Państwa firmy, uzyskujemy wgląd w biznesowe aspekty projektu. Dzięki temu możemy zaproponować Państwu kluczowe wskaźniki, które posłużą do pomiaru stopnia, w jakim proces rozwoju oprogramowania zachodzi, oraz metody, za pomocą których sprawdzicie stan prac nad projektem. Z jasnym harmonogramem i zdefiniowanymi fazami pracy, możemy Państwu zagwarantować ukończenie aplikacji na czas, w ramach zadanego budżetu.

Matsuu Process Design

Przygotowanie prototypu.

Na wiele pytań dotyczących oprogramowania można odpowiedzieć szybkim zbudowaniem prototypu. Taki interaktywny, działający model aplikacji stanowi wizualną reprezentację projektu i pomaga w komunikowaniu ogólnych wytycznych.

Matsuu Process Shape

Zbudowanie uproszczonego produktu.

Uproszczony produkt (MVP) to znacznie więcej niż prototyp. To pierwsza działająca wersja oprogramowania, którą wykorzystać można do pozyskania informacji zwrotnych od pierwszych użytkowników, przetestowania pod kątem oczekiwań rynku, wprowadzenia poprawek do harmonogramu i budżetu. Budując MVP pomożemy Państwu uwiarygodnić pomysły i zminimalizować ryzyko biznesowe.

Matsuu Process Improve

Rozwój działającego systemu.

Aby zbudować oprogramowanie, które spełni Państwa potrzeby, podczas naszych sprintów ulepszamy projekty, piszemy kod, poprawiamy błędy, przygotowujemy dokumentację, uruchamiamy aplikację w środowiskach testowych, a po tym wszystkim – pytamy się o zgodę na wdrożenie.

Matsuu Process Check

Testy i skierowanie do produkcji.

Faza ta obejmuje finalne testy systemowe, uzyskanie ostatecznej akceptacji, finalizację dokumentacji, szkolenie końcowych użytkowników i przygotowanie procedur wsparcie, wdrożenie wydań kandydackich – oraz wreszcie wgranie aplikacji do sklepów.

Matsuu Process Care

Działania operacyjne i wsparcie wydania.

Proces rozwoju oprogramowania tutaj znajduje swój koniec. Oczekujcie Państwo wszelkich działań koniecznych do utrzymania działającego rozwiązania, wspierania użytkowników, identyfikowania usterek i wprowadzania rozszerzeń. Jesteśmy z Państwem, aby upewnić się, że aplikacja jest dla Państwa pomocą, a nie przeszkodą.

Zainteresowany/a?

Napisz do nas